Dyrektywa ue implementacja

Dyrektywa ATEX w polskim porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Oddaje się do wyrobów przeznaczonych do funkcji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania łączące się nie jedynie do bezpieczeństwa a i do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W projektuj przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane z tym całe procedury oceny w głównej mierze związane są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić określony produkt, żeby mógł stanowić praktyczny w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednak o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na części. Stanowi ich dwie. W początkowej grupie wybierają się urządzenia, które przypisuje się w podziemiach kopalni a na przestrzeniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa wznosi się do urządzeń, które kieruje się w nieznanych miejscach, a jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń postępujących w strefach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością odkryć w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do lektury w strefach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być czysty, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedno zaopatrzenia w planie zapewnienia współprace z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy również pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.