Gaszenie pozarow oraz srodki gasnicze prezentacja

W wypadku pożaru najważniejsza jest nagła i skuteczna reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Czasem pewno się ona nawet dodać do uratowania ludzkiego życia. Aby owa reakcja była zawsze pewna, należy wiedzieć, w który środek prowadzić oraz na co chodzi zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w pomieszczeniu zamkniętym, a inaczej na założonej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy mieć, iż nasze pole manewru jest ograniczone, w kontraktu spośród owym nie możemy zezwolić sobie na użycie wszystkich preparatów. Samym z najefektywniejszych jest wolny wątpienia para wodna, której pracowanie że w forma szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na przestrzeniach otwartych, gdzie nie zrobi ona dobrego stężenia, dzięki któremu dopuszczalne jest zgaszenie pożaru. Jednak w ścisłych budynkach przyznaje się idealnie. Powszechnie zaczynana jest także na statkach, w pomieszczenia, w jakich przyjmowane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie złe jest skorzystanie wody. Podstawowym działaniem pary, który umożliwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej inną wartością jest fakt, iż ten efekt wytwarzany jest niezwykle szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Istnieje wówczas wyjątkowo ważne, gdyż w formy, kiedy ogień zwiększy się na pełen budynek, nie pewno on stać zgaszony samą parą. Niezbędne są to bardzo duże działania straży pożarnej, co godzi się z obecnym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą niezwykle wysokie.