Para wodna po rosyjsku

Para wodna jest zwykle wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Rzuca się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest zły ciężar ważny dodatkowo w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zwraca się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy że istnieć brana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w reakcję z wodą w danych warunkach temperaturowych. Nie pokazane jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końca związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej wydajne i pozytywne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być brana jedynie w niniejszych pomieszczeniach, co do których korzysta się pewność, iż nie tkwią w nich ludzie. Z ciekawości na całe ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić uciążliwa dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.